Werken aan een gezond lijf,

dat doen we samen!Stretch & Move >>

Aangesloten bij Schoudernet

Aangesloten bij KNGF

Aangesloten bij Chronisch Zorgnet

Aangesloten bij FOZL

Ivm de AVG wetgeving hebben wij een privacy policy

Klachten

Iedere lichamelijke klacht heeft een oorzaak. Als alleen de klacht behandeld wordt zonder de oorzaak te kennen is de kans groot dat de klacht niet over kan gaan of na enige tijd weer terug komt. Oorzaken voor het ontstaan van klachten zijn velerlei en het opsporen ervan is niet altijd even makkelijk. Duidelijke oorzaken voor klachten zijn ongelukken of operatie’s. Vaak ontstaan klachten echter zonder zo’n duidelijke oorzaak. Soms zijn ze het gevolg van een bepaalde manier van bewegen of belasten die altijd goed is gegaan, maar uiteindelijk zijn tol eist. Als mens bewegen we als één geheel. We bewegen bijna nooit slechts één gewricht, we bewegen in een bewegingsketen. Als er in zo’n beweginsgketen één schakel is die onvoldoende functioneert kan er ergens anders in de keten een probleem ontstaan. Daarnaast spelen emotionele en mentale processen een grote rol. Hoe ik mij emotioneel voel vertaalt zich vaak in een lichaamshouding of bewegingsgedrag.

Mentale spanning uit zich bijvoorbeeld vaak in vastgehouden spierspanning. Uiteindelijk kan dat leiden tot lichamelijke klachten. Daarom blijft een individuele benadering voor mij het belangrijkst.


De ene rugklacht is de andere niet omdat de ene mens de andere niet is, en de oorzaken voor het ontstaan van klachten zijn bij de ene mens anders is dan bij de andere. Misschien daarom is wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van bepaalde behandelingen tot nu toe weinig effectief; daarbij worden grote groepen mensen met dezelfde aandoeningen vergeleken. Maar ‘dezelfde klachten’ bestaan vaak niet. Het veranderen van gewoonte patronen op lichamelijk of mentaal vlak, die we al jaren gewend zijn, is moeilijk en kost tijd. Het is verleidelijk om te zoeken naar een snelle oplossing. Het is bijvoorbeeld heerlijk om rugklachten op te lossen met een paar manipulatie’s waardoor de rug weer los is, of het bekken weer recht staat. Maar het kost tijd en moeite om spieren te trainen zodat ze de rug ook beter kunnen stabiliseren en sterker maken en om het bekken recht te hóuden.

Manuele therapie bij lage rugklachten en nekklachten

Preoperatieve training

Postoperatieve revalidatie

Begeleiding bij trainingstherapie

Multidisciplinaire aanpak van overgewicht

Neurologische syndromen w.o. en CVA

COPD

Begeleiding bij herstel COVID-19

Houdingsgerelateerde problemen

Partiële immobilisatie met tape

Stabliteitstraining

en meer


De manueeltherapie is een erkende specialisatie
binnen de fysiotherapie die zich bezig houdt met het
herstellen van gewrichtsfuncties, m.n. in de wervelkolom.
Daarbij gebruikt een manueeltherapeut een aantal speciale
technieken waarvan het “kraken”; de manipulatie, de bekendste is. Maar ook rustig bewegen of spierrekkingstechnieken behoren
tot de mogelijkheden.

Andere vormen van manueeltherapie zijn osteopathie,
chiropraktie of orthomanueeltherapie.
Uit een aantal wetenschappelijke onderzoeken blijkt
dat manuele technieken in combinatie met actieve
oefentherapie effectiever is dan oefenen
of manueeltherapie alléén.

Vergoeding

Fysiotherapie voor mensen bóven de 18 jaar wordt niet vergoed uit de basisverzekering. U kunt zich er voor verzekeren via de aanvullende verzekering. U kunt dus zelf kiezen voor welk bedrag of voor hoeveel behandelingen fysiotherapie u zich verzekert. De mogelijkheden verschillen per zorgverzekeraar. U kunt uw aanvullende verzekering in december veranderen.

U kunt in de polis van uw zorgverzekeraar nakijken voor hoeveel behandelingen fysiotherapie u verzekerd bent. Eventueel kan ik dat ook voor u nagaan.

Voor chronische aandoeningen worden de kosten van de fysiotherapeutische behandeling wél betaald uit de basisverzekering. Behalve de eerste 20 behandelingen. Die moet u zelf betalen, echter als U een aanvullende verzekering heeft afgesloten worden die (deels) vergoed uit deze aanvullende verzekering.

Aandoeningen die op de chronische lijst staan komen dus in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering. Echter, niet alle chronische aandoeningen staan op de chronische lijst. De chronische lijst is opgesteld door de overheid. Voor informatie over welke aandoeningen op de chronische lijst staan kunt u terecht bij uw fysiotherapeut of op www.zorgvergoedingen.com.Bij een chronische aandoening wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Voor de basisverzekering geldt echter een eigen risico. In 2022 wordt dat 385 euro. Ook de fysiotherapeutische behandelingen vallen daaronder. Als uw eigen risico niet aan andere zaken is opgegaan, (medicijnen, orthopedische schoenen, ect), kan het zijn dat er vanaf de 21e behandeling nog een aantal behandelingen onder het eigen risico valt.

Voor mensen ónder de 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen vergoed worden vanuit de basisverzekering. Daarmee vallen die ook onder het eigen risico. De overige behandelingen moeten worden betaald vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel vergoed wordt is dan dus weer afhankelijk van de hoogte van de aanvullende verzekering waarvoor u gekozen heeft.

Chronische aandoeningen bij mensen onder de 18 jaar die op de chronische lijst staan vallen gehéél onder de basisverzekering en daarmee ook weer onder het eigen risico. Indien één en ander niet duidelijk is leg ik het u graag nog een keer uit.

Kwaliteitscontrolesystemen

Ziektekostenverzereraars gaan steeds meer controleren op doelmatigheid, effictiëntie en kwaliteit van de fysiotherapeutische zorgverlening. Het doel is om te komen tot één controle systeem, maar vooralsnog kennen we verschillende kwaliteitscontroles.

CKR

Als fysiotherapeut moet je ingeschreven staan in het CKR, het centraal kwaliteitsregister. Hiertoe moet je voldoen aan een aantal dingen waaronder werken volgens de richtlijnen en jaarlijkse accreditatie punen behalen met cursussen en trainingen en het doen van intervisie met collega fysiotherapeuten.

CQi

Als de behandeling in de praktijk beëindigd is wordt u door bureau mediquest via een email uitgenogigd om digitaal een vragenlijst in te vullen. Door verschillende verzekeraars wordt het aan ons verplicht gesteld om voldoende vragenlijsten aan te leveren. Terugkoppeling van patiënten over hoe ze de fysiotherapeutische zorg beoordelen biedt bovendien een mogelijkheid om bepaalde zaken te verbeteren. U helpt mij dus enorm als u de vragenlijst invult en het kost u slechts 4 minuten tijd.

Behandelindex

Landelijk wordt gekeken hoeveel behandelingen alle fysiotherapeuten gemiddeld gebruiken per patiënt bij een bepaalde aandoening. Dat is de behandelindex of het behandelgemiddelde. Iedere individuele fysiotherapeut wordt vergeleken met dit behandelgemiddelde. Indien ik daar te ver boven uitkomt gaat de zorgverzekeraar een aantal zaken controleren middels een audit.

Privacy Policy

De praktijk voor fysiotherapie en manueeltherapie Wijlre hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Schoudernetwerk Oostelijk Zuid Limburg

Ik heb me aangesloten bij het schoudernetwerk Oostelijk Zuid Limburg. Doel van dit netwerk is het verbeteren van doelmatigheid en efficiëntie van fysiotherapeutische zorg bij schouderklachten. ons schoudernetwerk is onderdeel van het schoudernetwerk Nederland, www.schoudernetwerk.nl Het is ontstaan vanuit de wens van enkele specialisten naar transparantere zorg bij patiënten na een operatie aan de schouder. En uit de specifieke interesse van een aantal collega fysiotherapeuten voor de complexe problematiek van het schoudergewricht. Het netwerk bestaat uit een aantal fysiotherapeuten die kennis en vaardigheden optimaliseren door scholingstrajecten en intercollegiale toetsing. Meer informatie kunt u vinden op de website van het netwerk;

www.schoudernetOZL.nl

praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie Wijlre

Inne Leibbrand

Samen met beweegcentrum Stretch & Move gevestigd

aan de

Industrieweg 12 A, 6321 BP, Wijlre

Voor vragen of voor een afspraak bel

043-4504243

Of mail ons:

fysiotherapiewijlre@home.nl


openingstijden

maandag 7:00 - 18:00
dinsdag8:00 - 21:00
woensdag 8:00 - 14:00
donderdag 7:00 - 18:30
vrijdag 7:00 - 21:00


Fysiotherapie Wylre

prijslijst 2022

De kosten voor de behandeling worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar conform het door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief. De praktijk heeft met alle ziektekostenverzekeraars een contract.

Voor patiënten zonder aanvullende verzekering, voor behandelingen die buiten de aanvullende verzekering vallen en voor de eerste 20 behandelingen van een chronische aandoening gelden de volgende tarieven.

Klik hier voor de prijslijst 2022